Kenwood KRA-26M2, VHF 162-174 MHz, Helical Antenna

$ 20.00

Part Number KRA-26M2

Kenwood KRA-26M2, VHF 162-174 MHz, Helical Antenna. Fits NX-200/210, TK-290/2140/2160/2170/2180/2200L/2212L/2300/2302VK/5210/5220 radios.