Kenwood KRA-41M, VHF 148-162 MHz, Stubby Antenna

$ 16.70